Animatorzy wszystkich krajów…!:)

Instruktorem na warsztatach animacji po stronie rosyjskiej będzie Евгений Ипполитов (Ewgenij Ippolitow) – reżyser animacji, nauczyciel i autor kursów animacji dla dzieci i młodzieży, kierownik Szkoły Animacji Animatorica. Jest on także członkiem stowarzyszenia twórczego Cech Animacji. Bardzo się cieszymy!:)

Projekt dofinansowany ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach Otwartego Konkursu Zdalnie