Fundacja Akcja Animacja działa od 2012 roku. Jeszcze przed jej powstaniem, w roku 2011 prowadzony przez nasz zespół projekt edukacyjny o tej samej nazwie otrzymał od Ministra Edukacji Narodowej tytuł MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW. Zajmujemy się popularyzacją wiedzy o filmie animowanym, jego historii i współczesnych twórcach. Nasze działania adresowane są do uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych. Prowadzimy wykłady, kursy i warsztaty, organizujemy projekcje filmów i spotkania z animatorami.

Kursy animacji w szkołach

Zapraszamy na prowadzone przez Fundację Akcja Animacja odpłatne semestralne kursy w szkołach podstawowych i średnich, w ramach trzech projektów:

MAŁY ANIMATOR 
(warsztaty dla uczniów klas 4-6)
ANIMOWAĆ ZNACZY OŻYWIAĆ 
(wykłady, projekcje i warsztaty dla klas 7-8)
OKO W OKO Z PRAWDĄ I ZŁUDZENIEM
(projekcje oraz wykłady z historii i teorii filmu animowanego dla uczniów szkół średnich i studentów).

Więcej o naszych kursach…

Na zaproszenie szkół, uczelni, instytucji kultury i firm prowadzimy warsztaty tematyczne w miejscu wybranym przez organizatora. Odbywają się one w kameralnej atmosferze, w trybie dostosowanym do potrzeb i możliwości grupy. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku powyżej 13 lat (także w formule warsztatów familijnych).

Więcej o naszych warsztatach…