Oferta dla Domów Kultury

Zapraszamy instruktorów zajęć artystycznych oraz kadrę Domów i Ośrodków Kultury do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach „INSTRUKTOR FILMU ANIMOWANEGO – poziom podstawowy”, poświęconych praktycznym aspektom przygotowania pracowni i tworzenia filmów animowanych.

Szkolenie:

  • inspiruje i umożliwia poszerzenie programu dotychczasowych zajęć (np. filmowych, teatralnych, plastycznych) o elementy języka filmu animowanego
  • dostarcza praktycznej wiedzy o technicznych aspektach przygotowania pracowni filmu animowanego w konkretnych warunkach Domu/Ośrodka Kultury
  • daje okazję do zdobycia umiejętności tworzenia wizualizacji, prezentacji i identyfikacji wizualnej, a więc wykorzystania filmu animowanego np. w działaniach promocyjnych

Dysponujemy oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem pozwalającym na zaaranżowanie w pełni wyposażonych profesjonalnych stanowisk do animacji – w miejscu wybranym przez Państwa: na terenie Państwa ośrodka albo w Warszawie. Z powodu ograniczeń wymuszonych sytuacją epidemiczną, proponujemy szkolenia w kameralnym gronie maksymalnie 3 osób.

Nasze szkolenia przygotowują instruktorów animacji do samodzielnego planowania, organizowania i prowadzenia warsztatów filmu animowanego. Uczymy praktycznych technik i podpowiadamy optymalne rozwiązania, pozwalające osiągać jak najlepsze efekty.

Zakres tematyczny, a co za tym idzie – czas trwania szkolenia ustalamy indywidualnie, ale bazujemy na układzie zajęć: 1×3 godz., 1×6 godz. lub 2×4 godz. (w przypadku zajęć weekendowych).

W skrócie:

  • ukończenie szkolenia na poziomie podstawowym pozwala na samodzielne prowadzenie zajęć z animacji poklatkowej dla dzieci i młodzieży,
  • szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących zajęciach plastyczne, techniczne, teatralne, filmowe
  • odbywają się na terenie Domu/Ośrodka Kultury lub w miejscu zaproponowanym przez Fundację
  • zajęcia odbywają się także w soboty i/lub niedziele
  • w zajęciach biorą udział jednocześnie maksymalnie 3 osoby
  • cena szkolenia uzależniona jest od jego zakresu tematycznego (czasu trwania) i lokalizacji
  • liczba dostępnych terminów jest ograniczona

Domom Kultury, które wezmą udział w szkoleniu, oferujemy stałe wsparcie merytoryczne i organizacyjne ich przyszłych działań i inicjatyw związanych z filmem animowanym.

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o wypełnienie poniższego formularza.