Animowana fotografia

Tematem warsztatów będą wykonywane przez uczestników fotografie przedstawiające krajobraz ich miejsca zamieszkania. Zadanie polegać będzie na stworzeniu scenariusza, który będzie wyobrażeniem tego, co mogło wydarzyć się tuż przed kompozycją przedstawioną na fotografii lub co stało się tuż po uchwyconej scenie. Uczestnicy realizować będą scenariusze za pomocą technik animacji poklatkowej z wykorzystaniem wyciętych fotografii.

Formularz zgłoszenia na warsztaty

Animowany dokument i film historyczny

Film animowany jest coraz częściej wykorzystywany przez artystów do realizacja form dokumentalnych, a animacja może być doskonałym narzędziem do ożywiania i obrazowania wspomnień. Uczestnicy będą mogli zrealizować film historyczny opowiadający dzieje interesującej ich postaci, wydarzenia czy okresu historycznego. Warsztaty mogą być także okazją do realizacji animowanego reportażu o lokalnej społeczności. Przy realizacji będą wykorzystane stare gazety, dokumenty, zdjęcia, pamiątki rodzinne czy materiały archiwalne. Dopełnieniem obrazu będzie nagrany głos lektora, dźwięki archiwalne i wybrana muzyka. Dzięki realizacji filmu uczestnicy oprócz wiedzy filmowej poszerzą także swoją wiedzę historyczną, także tą bezpośrednio związaną z ich miejscem zamieszkania.

Formularz zgłoszenia na warsztaty

Teledyski – animowana muzyka

Warsztaty poświęcone interakcji obrazu i muzyki. Uczestnicy będą mogli stworzyć szczegółowo zaplanowane teledyski swoich ulubionych utworów muzycznych lub na podstawie zaproponowanej im muzyki (jazz, rock, pop, klasyka) zrealizować w duchu improwizacji abstrakcyjne filmy animowane. Będą mieli okazję zbadać, w jaki sposób tempo, dynamika oraz charakter muzyki wpływają na plastyczny kształt formy filmowej.

Formularz zgłoszenia na warsztaty

Ożyw malarstwo!

Uczestnicy wykorzystując różnorodne techniki animacji filmowej (np. wycinankę, plastelinę, materiały sypkie, technikę malarską, rysunkową, przedmioty czy pikselację), wprawią w ruch wielkie dzieła malarstwa światowego m.in. takich artystów jak Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso, Salvador Dali czy Vincent Van Gogh. Będą starali się wyobrazić sobie, co mogło dziać się przed lub po scenie przedstawionej na malarskim płótnie. Podczas twórczej pracy poznają nie tylko sprzęt oraz technologię tworzenia filmów animowanych, ale także zagadnienia z dziedziny historii sztuki. Dopełnieniem obrazu będą nagrane dźwięki, dialogi i wybrane utwory muzyczne.

Formularz zgłoszenia na warsztaty

Animowana poezja

Film animowany jest często określany jako poezja w ruchu. Podczas warsztatów uczestnicy posiądą trudną umiejętność przekładania sztuki słowa na obraz i podejmą próbę własnej oryginalnej interpretacji wiersza lub innego utworu poetyckiego. Czytając słowo wierszowane, będą mogli pobudzić swoją wyobraźnię, tworząc wizualne interpretacje poznanych światów i postaci. Ich narzędziem będą wycięte kawałki papieru, rysunkowe plamy i kreski oraz barwne kawałki plasteliny, które będą wprawiać w ruch. Dopełnieniem obrazu będą nagrane dźwięki, dialogi i wybrane utwory muzyczne. Efektem zajęć prócz praktycznej nauki warsztatu animatora filmowego będzie zachęta do poznawania poezji i zabawy ze słowem.

Formularz zgłoszenia na warsztaty

Baśnie i Legendy

Warsztaty zakładają stworzenie filmów animowanych inspirowanych baśniami i legendami. Mogą to być opowieści bardzo popularne znane w całej Polsce, ale także lokalne legendy, bajki ludowe, historie miejscowości i regionów czy opisy obrzędów znane tylko lokalnej społeczności. Uczestnicy wykorzystując różne techniki animacji (np. wycinankę, plastelinę, materiały sypkie, technikę malarską, rysunkową, przedmioty czy pikselację), stworzą swoją oryginalną adaptację. To od nich zależeć będzie, w jakim stopniu efekt finalny będzie nawiązywał do oryginału.

Formularz zgłoszenia na warsztaty