Warsztaty zakładają stworzenie filmów animowanych inspirowanych baśniami i legendami. Mogą to być opowieści bardzo popularne znane w całej Polsce, ale także lokalne legendy, bajki ludowe, historie miejscowości i regionów czy opisy obrzędów znane tylko lokalnej społeczności. Uczestnicy wykorzystując różne techniki animacji (np. wycinankę, plastelinę, materiały sypkie, technikę malarską, rysunkową, przedmioty czy pikselację), stworzą swoją oryginalną adaptację. To od nich zależeć będzie, w jakim stopniu efekt finalny będzie nawiązywał do oryginału.

Formularz zgłoszenia na warsztaty