Fundacja Akcja Animacja prowadzi odpłatne semestralne kursy w szkołach podstawowych i średnich, w ramach trzech projektów:

  • MAŁY ANIMATOR (warsztaty dla uczniów klas 4-6)
  • ANIMOWAĆ ZNACZY OŻYWIAĆ (wykłady, projekcje i warsztaty dla klas 7-8)
  • OKO W OKO Z PRAWDĄ I ZŁUDZENIEM (projekcje oraz wykłady z historii i teorii filmu animowanego dla uczniów szkół średnich).

Zajęcia  odbywają się w czasie lekcyjnym lub pozalekcyjnym, w wybranym przez szkołę semestrze.

Poza cyklami spotkań organizujemy też jednorazowe warsztaty animacji, wykłady dla większych grup dzieci i młodzieży, przeglądy filmów, konkursy, spotkania związane z ważnymi wydarzeniami w historii filmu animowanego.

Rekomendacje

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wybranym kursie lub zgłosić swoją klasę/szkołę na któryś z naszych kursów, skontaktuj się z nami.