Organizując cykle zajęć, wykłady, warsztaty, projekcje, wystawy i inne wydarzenia związane z animacją, wspieramy rozwój talentów i indywidualne poszukiwania młodych twórców zajmujących się tą dziedziną sztuki. Prowadzimy także szkolenia dla nauczycieli, którzy chcieliby sięgać po film animowany jako narzędzie w swojej pracy dydaktycznej.

We wszystkich projektach, jakie realizujemy, staramy się umieszczać film animowany w kontekście szeroko pojętej kultury wizualnej. Dotykamy więc także historii malarstwa, fotografii, kinematografii, a także architektury, wzornictwa przemysłowego i mody.

Tworząc programy nauczania, organizując warsztaty i kursy oraz innego rodzaju wydarzenia poświęcone filmowi animowanemu, współpracujemy z wytwórniami filmowymi, kinami, archiwami, wyższymi uczelniami artystycznymi, instytucjami kultury.

Fundacja Akcja Animacja jest organizacją non-profit i nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeśli chcesz, możesz wesprzeć nasze projekty, dokonując wpłaty na nasze konto w banku PKO BP:

20 1020 1169 0000 8002 0180 8286
W tytule przelewu prosimy wpisać:
„Darowizna na cele statutowe”