Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że Akcja Animacja w Warszawie uzyskała w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczyniła się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.
Mam nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie Miejsc Odkrywania Talentów przyczyni się do promocji Państwa placówki w regionie i środowisku lokalnym, wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także przyniesie satysfakcję z pomocy młodym ludziom w osiąganiu przez nich sukcesu na własną miarę.

Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej
Warszawa, 28 lutego 2011


We wrześniu i październiku 2011 Fundacja Akcja Animacja prowadziła w Zachęcie warsztaty rodzinne „Zachęta do animacji” dla dzieci w wieku 7-12 lat. Program warsztatów nawiązywał do wystawy w Zachęcie „Pokolenie przemiany. Nowa sztuka z Indii”.  Na każdym z czterech spotkań zostały omówione zasady animacji i zaprezentowane krótkie fragmenty filmów ilustrujące konkretne zagadnienia. (…) Warsztaty prowadzone były na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzące w sposób profesjonalny przedstawiały problemy animacji i nawiązały kontakt z uczestnikami. Dzieci, rodzice i organizatorzy byli bardzo zadowoleni z przebiegu i efektów warsztatów.

Zofia Dubowska-Grynberg, „Zachęta” Narodowa Galeria Sztuki, Dział Edukacji
Warszawa, 2011


W okresie 14-21 lipca 2011 roku Dom Kultury Śródmieście współpracował z Fundacją Akcja Animacja przy realizacji cyklu zajęć i warsztatów autorskich z filmu animowanego, tematycznie związanych z Warszawą, pod nazwą „Zakochani w Warszawie”. Cieszyły się one dużą popularnością wśród uczestników i ich opiekunów. Czterogodzinne zajęcia dla grupy 74 dzieci z Ukrainy w wieku od 10 do 16 lat odbywały się codziennie. Prowadzone były na bardzo wysokim poziomie i ze znawstwem zagadnienia. Pomimo że dzieci z Ukrainy uczestniczyły po raz pierwszy w tego typu warsztatach, efekt był imponujący. Podczas tych 6 dni powstało 12 scenariuszy i tyleż samo przestrzennych scenografii do 12 etiud filmowych przygotowanych przez sześcioosobowe zespoły dziecięce.
Cechujące animatorki Fundacji Akcja Animacja sumienność, zaangażowanie, odpowiedzialność, fachowość oraz perfekcyjne przygotowanie do zajęć są zawsze gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Animatorki Fundacji w profesjonalny sposób pracują z dziećmi – nie tylko bawiąc, ale również ucząc młode pokolenie. Rozwijają kreatywność, poruszają i kształtują wyobraźnię dzieci. Łączą wartości artystyczne z wychowawczymi, wprowadzając umiejętnie dzieci w zaczarowany świat filmu animowanego. Mają z nimi bardzo dobry kontakt i dostarczają im wielu wrażeń. Wykorzystanie przez prowadzące różnych technik plastycznych budzi ogromne zainteresowanie dzieci i sprawia, że czują się one współtwórcami warsztatów.
Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić Fundację Akcja Animacja jako partnera w przygotowaniu i realizacji ambitnych, ciekawych, kształcących przedsięwzięć artystyczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich opiekunów.

Joanna Strzelecka, Dyrektor Domu Kultury Śródmieście
Warszawa, 29 maja 2012


W okresie od 3 do 17 grudnia 2011 Fundacja Akcja Animacja prowadziła w Natolińskim Ośrodku Kultury bezpłatne warsztaty dla dzieci „Animować znaczy ożywiać”. Cykl otwartych spotkań przeznaczony był dla dzieci w wieku 6-12 lat i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Od lutego do czerwca 2012 roku Fundacja Akcja Animacja prowadziła w Natolińskim Ośrodku Kultury warsztaty animacji poklatkowej oraz warsztaty montażu filmowego, obejmujące w sumie szesnaście spotkań. Zajęcia zostały bardzo przychylnie przyjęte zarówno przez uczestniczące w nich dzieci, jak i rodziców.
Kursy Fundacji Akcja Animacja prowadzone są profesjonalnie i na wysokim poziomie merytorycznym. W pełni popieram tego typu warsztaty i życzę sukcesów na przyszłość.

Mgr Piotr Janiec, Dyrektor Natolińskiego Ośrodka Kultury
Warszawa, 6 czerwca 2012


Centrum Kultury w Piasecznie od wielu lat współpracuje z Fundacją Akcja Animacja, między innymi przy organizacji akcji „Zima w mieście”. Dzięki sukcesowi jaki odniosły warsztaty, Centrum Kultury w Piasecznie nawiązało stałą współpracę z fundacją. Akcja Animacja prowadzi zajęcia z animacji w Przystanku Kultura, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców.
Pracownicy fundacji to otwarci, elastyczni i przygotowani do swojego zawodu ludzie, którzy potrafią dotrzeć do dzieci. Polecamy współpracę z fundacją Akcja Animacja.

Mgr Ewa Dudek, Dyrektor Centrum Kultury
Warszawa, 12 czerwca 2012


Podczas wakacji, lipiec-sierpień 2011, firma Femmeritum współpracowała z Akcją Animacją przy organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i pracowników banku Royal Bank of Scotland. Kilkunastoosobowe grupy uczestników (dzieci w wieku 4-13 lat) brały udział w codziennych interdyscyplinarnych spotkaniach, których tematem przewodnim były filmu animowane. Młodsze dzieci realizowały program dla przedszkolaków, a starsze miały możliwość stworzenia własnych animacji.
Edukatorki Akcji Animacji nawiązały bardzo dobry kontakt ze wszystkimi dziećmi i prowadziły zajęcia na wysokim poziomie. Warsztaty rozwijały wyobraźnię i pomysłowość, uczyły dzieci pracy w zespole. Na uwagę zasługuje fakt, że Akcja Animacja zapewniała wszystkie materiały i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zajęć. Efektem zajęć były zmontowane i udźwiękowione filmiki, które wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę.
Po tej dwumiesięcznej, intensywnej współpracy rekomendujemy Akcję Animację jako organizację w pełni godną zaufania i polecenia.

Martyna Zygmuntowicz, Femmeritum
Warszawa, 12 czerwca 2012


Podziękowanie dla p. Angeliki Ochendowskiej za przeprowadzenie ciekawych warsztatów dla młodzieży w Gminnej Bibliotece Publicznej w Alksandrowie w ramach projektu „Filmowe pogwarki”. Dziękujemy za przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat realizacji krótkiego filmu animowanego. To dzięki takim ludziom jak Pani młodzież ma możliwość poznawania własnego dziedzictwa kulturowego w atrakcyjny i oryginalny sposób.

Józef Biały, Wójt Gminy Aleksandrów
Aleksandrów, 2 października 2013