Zapraszamy do współpracy:

Szkoły, placówki kulturalne i firmy, które chciałyby zorganizować na swoim terenie kurs lub jednorazowe warsztaty filmu animowanego.

Animatorów – twórców filmów animowanych, którzy chcieliby z naszą pomocą prowadzić autorskie warsztaty, zorganizować projekcję filmu lub wydarzenie poświęcone szeroko rozumianej animacji.

Instruktorów – studentów i absolwentów kierunków artystycznych, którzy chcieliby prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą, według opracowanych przez nas programów. Warunkiem jest udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć o podobnym charakterze. Oferujemy szkolenie w zakresie podstaw animacji.

Wolontariuszy – uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich, którzy chcieliby nam pomóc w organizacji i prowadzeniu warsztatów oraz wydarzeń związanych z filmem animowanym.

Współpracowali z nami: