Film animowany jest często określany jako poezja w ruchu. Podczas warsztatów uczestnicy posiądą trudną umiejętność przekładania sztuki słowa na obraz i podejmą próbę własnej oryginalnej interpretacji wiersza lub innego utworu poetyckiego. Czytając słowo wierszowane, będą mogli pobudzić swoją wyobraźnię, tworząc wizualne interpretacje poznanych światów i postaci. Ich narzędziem będą wycięte kawałki papieru, rysunkowe plamy i kreski oraz barwne kawałki plasteliny, które będą wprawiać w ruch. Dopełnieniem obrazu będą nagrane dźwięki, dialogi i wybrane utwory muzyczne. Efektem zajęć prócz praktycznej nauki warsztatu animatora filmowego będzie zachęta do poznawania poezji i zabawy ze słowem.

Formularz zgłoszenia na warsztaty