Tematem warsztatów będą wykonywane przez uczestników fotografie przedstawiające krajobraz ich miejsca zamieszkania. Zadanie polegać będzie na stworzeniu scenariusza, który będzie wyobrażeniem tego, co mogło wydarzyć się tuż przed kompozycją przedstawioną na fotografii lub co stało się tuż po uchwyconej scenie. Uczestnicy realizować będą scenariusze za pomocą technik animacji poklatkowej z wykorzystaniem wyciętych fotografii.

Formularz zgłoszenia na warsztaty